V případě, že si světnici objednáš na sedm dní, prostory světnice Ti budou zapůjčeny za dobrovolný příspěvek 1425,- na den. Po sedmidenním pobytu (nebo při delším) Ti bude po uskutečněném pobytu předám dárek (překvapení).

Pokud potřebuješ pro svůj pobyt využít kratší časový interval, je příspěvek nastaven takto:

7 dní a více: 1425,- na den (na konci pobytu bude předán dárek – překvapení)
6 dní: 1575,- na den
5 dní: 1725,- na den
4 dny: 1875,- na den
3 dny: 2025,- na den
2 dny: 2175,- na den
1 den: 2325,- na den

V ceně je zahrnuto vše: zapůjčení světnice, spotřeba energií, úklid, strava. Pobyt je zahájen vždy v pátek v odpoledních hodinách a ukončen následující týden v hodinách dopoledních. /Tento údaj se týká sedmidenních pobytů, u kratších se započetí pobytu odvíjí ukončením, tzn. aby pobyt nepřesáhl pátek, kdy začínají další periody pobytů.

Při plánování pobytu ve tmě je důležité si uvědomit, že tři dny trvá, než se tělo a mysl oprostí od běžného života, každý další den strávený ve Tmě je pak bonusem, který si můžeš dopřát.

Objednání termínu prosím realizuj emailem, či telefonicky, v kalendáři se nejdříve seznam s obsazeností.

Objednání termínu je zpečetěno zasláním 50% zálohy. Pokud je termín zrušen měsíc před zahájením pobytu, záloha je v plné výši vrácena zpět, je-li zrušen později, záloha se již nevrací. Druhá polovina příspěvku se hradí v den zahájení pobytu.

Logo Tmy