Od venkovního prostředí jsem chráněna půlmetrovými cihlovými zdmi, jejich přičiněním zaznamenáš kvalitu ticha odlišnou od běžného života. Průduchy v nich zajišťují přísun čerstvého vzduchu, občas obohaceného o poslouchatelná venkovní poselství. Ve vzdálené formě zaznamenáš projevy života domácího ptactva chovaného za účelem bílkovinné stravy (vajíčka) a se štěkáním domobrany, občas se k Tobě mohou dostat tiché známky projíždějícího vlaku. Dům v blízkosti stojící občas obývají děti, nenarodily se němé.

Logo Tmy